Na co si dát pozor než podepíšete SMLOUVU O DÍLO

Pokud jste si přečetli naše články a rady o tom, jak vybrat tu pravou, solidní stavební firmu, pak podpis smlouvy už nebude žádný problém. Dobře sepsaná smlouva je zárukou, že na Vás nebude čekat žádné nemilé překvapení.

Pár našich rad Vám pomůže, jak si smlouvu jednoduše zkontrolovat

 1. smlouva o dílo by měla být uzavřená v souladu s novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. Platný od 1.1.2014. Plné znění zákona naleznete zde) a vztahy vzniklé z této smlouvy se tak řídí občanským zákoníkem v platném znění.
 2. řádně vyplněné a kompletní údaje o zhotoviteli – adresa, sídlo, IČO, DIČ a kontakt na oprávněnou osobu zastupující firmu, nebo společnost.
 3. řádně vplněné údaje o klientovi – adresa místa trvalého bydliště, kontakty.
 4. předmět smlouvy - musí být uvedený rozsah prací a dodaného materiálu, nebo přiložena příloha s odsouhlasenou cenovou nabídkou.
 5. adresa stavby – přesná adresa bytu, kde bude probíhat rekonstrukce.
 6. přesně uvedené termíny zahájení a ukončení prací. To je velmi důležité, protože při nedodržení termínu provedení díla můžete zhotovitele penalizovat.
 7. vyčíslení penále a pokut. Pozor na časté (a někdy i úmyslné) chyby při vypisování penále a úroků z prodlení. Sankce by měly být pro obě strany vyrovnané. Neměla by nastat situace, kdy bude zvýhodněna jen jedna smluvní strana.
 8. jednoznačně udaná celková cena díla vč. DPH v zákonné výši
 9. splátkový kalendář s uvedeným datem splatnosti a výší splátek. Výše záloh by měly odpovídat v daný moment provedenému objemu prací. Pozor na firmy, které si nárokují platbu zálohy předem!
 10. záruční podmínky. Jsou stanoveny zákonem, ale některé firmy mohou poskytovat prodlouženou záruku. Například naše firma za odvedené práce ručí po dobu 48 měsíců. Podle toho také poznáte, jak kvalitně firma pracuje a jak moc sama své kvalitě věří.
 11. podmínky provedení díla – dílo bude provedeno podle příslušných norem ČSN, bude dodržena stanovená pracovní doba a nebudou se provádět hlučné práce ve večerních hodinách a o víkendech. Úklid na pracovišti a v bytovém domě by měl být samozřejmostí.
 12. předání a převzetí díla. Při podpisu smlouvy se sepíše předávací protokol o předání klíčů od bytu. Při ukončení díla obdrží klient předávací protokol o převzetí hotového a bezvadného díla k užívání.
 13. možnosti odstoupení od smlouvy – i tyto situace je důležité mít ve smlouvě podchycené, z důvodu nesplnění smluvních závazků jak z jedné, tak druhé strany.
 14. originál smlouvy – každá ze smluvních stran musí obdržet originál smlouvy o dílo s podpisem druhé strany.
 15. pojištění firmy – každá profesionální firma by měla doložit své platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.

 

Náznaky, že se smlouvou není něco v pořádku

 • Smlouva je příliš obsáhlá, typicky třeba desítky stránek, odrazujíc svým rozsahem klienta od jejího pozorného pročtení.
 • Smlouva obsahuje pasáže psané hodně malý písmem. Ve většině případů jde o velice důležitou část smlouvy, která má pro Vás vypadat nedůležitě.
 • Namísto konkrétních údajů obsahuje nekonkrétní či zavádějící informace o ceně, rozsahu prací nebo termínech.
 • Není přesně napsáno, jestli je uvedená cena vč. nebo bez DPH v zákonné výši.
 • Nevyváženost. Zatímco Vám hrozí pokuty po přepočtu procent na tisíce korun, zhotoviteli vychází na stokoruny.
 • Pokud upozorníte na chyby smlouvy, ale firma přesto trvá na původním znění s tím, že je to jejich standardní postup.
 • Jste k podpisu tlačeni časovou tísní. Například - pokud nepodepíšete ihned, už nebude žádný jiný volný termín pro rekonstrukci. Nebo že akce je časově omezena. Klasické triky jak Vás pod tlakem donutit podepsat něco, co byste v klidu a s rozvahou nepodepsali.

Vypadá to všechno složitě, ale věřte, že není. Kontrola všech náležitostí Vám zabere pár minut, ale budete mít jistotu, že jste pro klidný a bezstarostný průběh rekonstrukce udělali vše. Spolehlivá firma, jako například ta naše, Vám umožní nahlédnout do smlouvy předem s tím, že bude dostatek času i na případné úpravy a doplnění.

S podepsanou smlouvou od nás, se ničeho bát nemusíte.

 

Chystáte rekonstrukci? Připravíme vám zdarma naši nabídku. Poptávka je pro vás zcela nezávazná.
Vložit nezávaznou poptávku zdarma